zaterdag 9 februari 2013

Edmodo part 2: suggesties voor gebruik in lessen!

Een hele goede sneeuwerige zaterdagochtend! Wat fijn om te zien dat de Edmodo blog die we eerder geplaatst hebben zo goed bekeken wordt! En hierom presenteren wij u: Edmodo deel 2: hoe kun je dit nou eigenlijk gebruiken in je lessen? Op Pinterest vond ik een slide show met daarin 20 manieren om aan de slag te gaan met Edmodo. Ik wilde een aantal van deze slides met jullie delen, dus hier gaan we!
 • Schrijfopdrachten. Schrijven kan een krachtig leermiddel zijn, maar we weten allemaal hoe groot het risico is dat je bedolven raakt onder papier! En dan moet het ook allemaal nagekeken worden! Door een schrijfopdracht op Edmodo te plaatsen kun je cursisten de kans geven om elkaars werk na te kijken. Hierdoor kunnen cursisten elkaar gelijk feedback geven, nieuwe ideeën opdoen voor volgende schrijfopdrachten, zelfvertrouwen krijgen over de ideeën die ze gebruikt hebben en ze leren om andermans werk te beoordelen. De gegeven feedback kan vervolgens onderdeel zijn van een klassengesprek. Je zou een opdracht bijvoorbeeld in een Note kunnen zetten, waarna de cursisten in een reactie daarop hun schrijfopdracht posten zodat deze zichtbaar is voor alle leden van de groep. Je zou de opdrachten ook kunnen verdelen onder groepjes met verschillende deadlines, zodat je niet al het werk in één keer op je bureau/Edmodo account krijgt. Edmodo biedt de optie om binnen een groep weer kleinere groepjes te beginnen, dus dit zou een mooie kans zijn om daar eens mee te oefenen voor als je later een groter project op wilt zetten via Edmodo! 
Als je een kleine groep aan wilt maken, klik je op Small Group in de balk boven in. Klik hierna midden in je scherm op New Small Group, kies een naam en klik op Create.
Je komt nu in een nieuw scherm waarin je de naam van je net aangemaakte Small Group ziet staan. Klik hier op om leden toe te voegen. Er verschijnt aan de linkerkant een lijst met alle leden die in je basisgroep zitten. Als je hier op een cursist klikt, kun je hem of haar naar je nieuwe Small Group slepen om ze toe te voegen.  

Opdrachten waar je aan zou kunnen denken :  
Schrijf een brief naar een Disney karakter. Stuur de brief op en krijg een foto met handtekening terug! Hierdoor kunnen cursisten met het schrijven en adresseren van een echte brief en ze krijgen er nog een beloning voor ook!
Organiseer een soort Flat Stanley evenement. Cursisten krijgen een Flat Stanley (of een knuffeltje bijvoorbeeld) mee en schrijven een fotoverslag over waar hij allemaal met ze geweest is. Hierdoor leren cursisten een dag of week in hun leven te beschrijven. Bijkomend voordeel voor talen: een goede oefening met de verleden tijd!
Gebruik writing prompts. Cursisten krijgen een afbeelding te zien met daarbij een opdracht. Deze opdracht is heel vrij en werkt goed omdat ook het visuele deel aangesproken wordt.
Meer suggesties nodig? Kijk dan even bij English-Writing op de Pinterest pagina van het Talencentrum!

 • Gebruik Edmodo als communicatiemiddel na de lessen. Je kan cursisten even snel wijzen op een nieuwsitem bijvoorbeeld. Cursisten kunnen hetzelfde doen: ze kunnen jou wijzen op dingen die ze gevonden hebben of ze kunnen zich afmelden voor een les als ze ziek zijn. Voordeel is dat de mensen die afwezig zijn (cursisten of docenten) toch toegang hebben tot de opdrachten en het ingeleverde werk. Hierdoor organiseer je een deel van anytime-anywhere learning. 
 • Taaloefening. Alle communicatie tussen mij en mijn cursisten op Edmodo vindt plaats in het Engels waardoor cursisten blijven lezen en schrijven in de doeltaal. Ook interpunctie wordt op deze manier getraind. 
 • Rollenspellen. Het doen van rollenspellen bevordert kritisch denken omdat cursisten in zo'n situatie problemen op moeten lossen. De oplossing die ze aandragen wordt gelijk voorzien van feedback dus de gevolgen van een actie zijn gelijk duidelijk. Cursisten leren hierdoor dingen die ze in hun werkveld kunnen gebruiken, zoals samenwerking en empathie. In de steeds groter wordende klassen van tegenwoordig is het soms lastig om een rollenspel te integreren, ook omdat cursisten zich soms schamen als ze mee moeten doen. Je zou zo'n rollenspel digitaal kunnen maken op Edmodo door een fictief karakter aan je groep toe te voegen. Dit karakter zou vervolgens vragen kunnen stellen die de cursisten moeten beantwoorden. Ikzelf denk hier bijvoorbeeld aan het toevoegen van een ouder bij Onderwijsassistenten, een klant bij Bakkers, een opdrachtgever bij Event Management... 
 • Het is mogelijk om via Edmodo contact te onderhouden met coaches en ouders. Geef ze een code voor ouders en ze kunnen een kijkje nemen in je digitale klaslokaal! Je kan deze code vinden door eerst naar het kopje 'Members' te gaan. Je ziet dan rechts boven in een printer-icoontje. Als je hier op klikt kun je klikken op 'Parent codes'. Er wordt nu automatische een Excel bestand gedownload met daarin de namen van cursisten en de bijbehorende Parent Codes. 

 • Je kan natuurlijk ook een ruimte maken voor collega's. Hier zou je bijvoorbeeld materiaal uit kunnen wisselen. 
 • We hebben in het Talencentrum laatst een Twitterspeurtocht gedaan, maar dit zou je uiteraard ook via Edmodo kunnen doen door de foto's, polls en vragen te posten in je Edmodo klaslokaal! 
 • Het voeren van gesprekken wordt nu vaak geregeld via papier of mail. Organiseer dit via Edmodo, plaats de afspraken op de kalender en iedereen heeft altijd toegang tot dezelfde informatie ! Je zou bijvoorbeeld een Google Doc kunnen plaatsen met daarin de tijden waarop gesprekken plaats kunnen vinden. Cursisten vullen dit in en jij als docent plaatst de uiteindelijke planning in de agenda. 
 • Plan een soort chatsessie op de avond voor een belangrijk beoordelingsmoment. Cursisten plaatsen vragen in een Note op Edmodo. In deze sessie ben jij als docent een half uur beschikbaar om deze vragen te beantwoorden via een reactie op het bericht. Zo weet je ook zeker dat niet alle vragen door elkaar heen gaan lopen. Na dat half uur trek jij je terug en kunnen cursisten zelf verder discussiëren over de vragen!  
Hebben jullie zelf al ideeën over het inzetten van Edmodo? Wat zouden voor jou de grootste voordelen zijn? Ik hoor het graag! 

Mocht je nog behoefte hebben aan meer suggesties, klik dan hier

Lotte

vrijdag 1 februari 2013

De switch van Analoog naar Digitaal

In deze blog wil ik (Roos) mijn gedachtes met jullie delen over hoe het zou kunnen komen dat docenten de analoog-digitaal switch nog niet hebben gemaakt. Ik denk daarbij aan de mentale drempels waar collega's overheen moeten voordat ze ICT willen gebruiken in hun lespraktijken. Ik doe dit simpelweg omdat ik het fascinerend vind. En misschien jullie ook. En natuurlijk: Lotte en ik kunnen vanalles schrijven over hoe fantastisch sommige toepassingen of applicaties zijn maar als die niet worden toegepast dan heeft dat schrijven van blogs en enthousiast zijn op de werkvloer ook weinig nut. 
Wat ik voorop wil stellen is dat ik iedereen respecteer in zijn of haar eigen werkwijze en dat ik niemand veroordeel die geen ICT gebruikt. Soms vind ik het lastig om mij in anderen te verplaatsen, vooral als de verschillen groot zijn. Daarover in gesprek gaan helpt en veranderd vaak mijn blik (c.q. paradigma). De situaties die ik schets zijn vaak zwart-wit en gaan niet specifiek over mijn collega's. 


Naarmate ik deze blog schreef werd de scheiding tussen mijn visie op onderwijs en het gebruik van ICT steeds kleiner en kwamen deze twee erg dicht bij elkaar te liggen. Sterker nog, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat ik in deze blog beschrijf is dan ook vooral hoe ik het zie (vanuit mijn paradigma :)), wat niet per se de realiteit hoeft te zijn voor iedereen.

Digitalisering ondersteun ik niet omdat ik het nou zo leuk vind om cool te zijn met gadgets, maar omdat ik denk dat digitale middelen onderwijs interessanter en efficiënter kan maken. Gelukkig ben ik niet de enige die dat vindt, kennisnet is het met me eens. Kort samengevat zegt kennisnet het volgende in deze pdf:

De meerwaarde van ict in het onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat de juiste inzet van ict in het onderwijs ervoor zorgt dat:

In het primair proces:
• de motivatie toeneemt.
• de leerprestaties verbeteren.
• het leerproces efficiënter wordt.
 


En het volgende(via deze link met veel informatie en filmpjes):
De leraar kan ict voor verschillende facetten van zijn beroep gebruiken en Kennisnet onderscheidt daarbij 3 kerntaken. Deze kerntaken sluiten aan bij de 3 beroepscontexten van de Onderwijscoöperatie (2012):

A.    Pedagogisch-didactisch handelen
B.    Werken in de schoolcontext
C.    Professionele ontwikkelingEn ook deze infographic, die in een oogopslag weergeeft wat kennisnet te melden heeft over ICT en Onderwijs:
Sinds de start van dit jaar zijn Lotte en ik druk bezig om te onderzoeken hoe het komt dat docenten in het talencentrum nog niet optimaal gebruik maken van de digitale middelen die er zijn.
Over het algemeen kunnen we daarover zeggen dat docenten het wel interessant vinden maar dat de switch van analoog naar digitaal veelal geen prioriteit heeft. Sommige docenten zien het als overbodig, of als extra werk om zich erin te verdiepen. Anderen zien het wel als onontkomelijk maar meer als iets voor de toekomst. Andere docenten zien misschien niet de didactische voordelen van digitalisering of hoe digitalisering hun werk kan verlichten. Er wordt ook gezegd dat de middelen er niet (genoeg) zijn.
Het gevoel dat ik zelf krijg is dat veel docenten het wel interessant vinden maar een drempel over moeten om zich eraan over te geven. Die drempel kan voor de een een deurpost zijn, voor de ander de Chinese muur.

Mijn collega Theo maakte net een hele mooie vergelijking met parachute springen. Als je gaat parachute springen bereid je je eerst goed voor op de grond en je doet een 'pakje' aan met de benodigde lussen en haken. Vervolgens stap je in een vliegtuig en wanneer die op de juiste hoogte is dan komt HET moment; het moment dat je in die deuropening staat, naar beneden kijkt en je je bedenkt of je durft of niet. Je kunt springen want dat is waarvoor je dat pakje aanhebt en in die deuropening staat. Je kunt ook weer het vliegtuig ingaan en zo een 'normale' landing maken. Of het vliegtuig kan eeuwig in de lucht blijven cirkelen, wachtend op het voor jou juiste moment om te springen. Niet springen is een optie maar kan voelen als falen.
De vergelijking met ICT gebruik in de lespraktijk is erg beeldend. Je kunt je verdiepen in applicaties -> de voorbereiding op de grond en je pakje aantrekken. Je kunt vervolgens de lucht in gaan -> het voornemen om ict in je les toe te gaan passen. Vervolgens sta je in die deuropening te wachten op het juiste moment -> ICT ook echt in je les toepassen. Zul je de sprong wagen of niet; zul je ICT gaan toepassen in je les? Je weet dat als je springt je niet meer terug kunt, je zult vallen maar hopelijk kom je wel weer met beide benen op de grond, een fantastische ervaring rijker.Het is nieuw, het is eng, je weet niet hoe het gaat voelen maar je denkt/vermoedt/hoopt dat het fantastisch is .......als je eenmaal zo veel energie hebt besteed aan je research en voorbereiding dan voelt het niet implementeren van ict in je les misschien ook als falen...

De mogelijke drempels/factoren die 'de switch' beinvloeden.

Wie is de bron?
In een 'klassieke' les (scenario 1) is de docent de enige bron van kennis en informatie. De docent bereidt de les voor en kopieert het nodige materiaal. Vervolgens begint de les. De docent kondigt aan wat er gedaan gaat worden die les en deelt de bijbehorende informatie uit of laat cursisten informatie overschrijven/aantekeningen maken van een bord of via uitleg. Er wordt in de les van alles gedaan door de cursist waar de docent 100% invloed op lijkt te hebben want de docent weet precies wat de cursist moet doen en ook hoe hij/zij dat zou moeten doen. De attitude en het niveau van de cursist lijken hierbij de enige variabelen. Dit lijkt een simpele en effectieve aanpak. De cursist wil/moet engels leren en de docent weet hoe.
Wat hierbij mijns inziens mist is dat de cursist geen of weinig keuze kan maken tijdens de les en niet of weinig aangemoedigd wordt om een professionele en onderzoekende houding te ontwikkelen.
Als de cursist geen keuzes kan maken in zijn/haar leerproces dan zal deze ook geen eigenaarschap voelen over het leren.

Dit heb ik niet zelf verzonnen, deze 'denkwijze' of 'visie' of hoe je het wilt noemen heet 'adaptief onderwijs' en heeft Luc Stevens ontwikkeld. Een visueel overzicht hiervan ziet er zo uit ('kind' moet dan natuurlijk 'student' zijn):

Overzicht uitleg:


Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.
Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt. Voor de docent die adaptief werkt, betekent dit dat hij zijn gedrag afstemt op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen als voor het pedagogisch optreden. Op die manier wordt onderwijs vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren. Van dat onderwijs bestaan verschillende uitwerkingen, zowel op scholen als op onderwijsbegeleidingsinstituten. 


Wil je Luc Stevens eens een interessante speech zien geven? Kijk dan eens onderstaand filmpje: 


Wat is de rol van de docent als die niet meer de enige bron is?
Op het moment dat de docent niet meer de enige bron van informatie (vooral internet beschouw ik hier als tweede bron) en kennis is, verandert alles in de les (Scenario 2). De docent heeft namelijk minder controle op wat er gebeurt. Een leerling kan opeens stiekem facebooken of plagiaat plegen. Een leerling kan een site bezoeken die de docent niet kent, of de leerling kan kiezen voor een andere leerweg dan waar de docent bekend of comfortabel mee is. Kortom, onzekerheid is gegarandeerd. Wat ik hier het meest interessant aan vind is dat in het eerste scenario een beeld van de docent schetst als alwetende. Dit beeld lijkt me onmogelijk om na te leven en dan ook totaal niet realistisch. Toch lijkt de docent in het eerste scenario alles te weten en voor weinig onvoorziene vragen of kwesties te staan. Dit komt op mij over alsof de cursisten de enigen zijn die leren, en het lijkt alsof een docent niet goed genoeg is als hij/zij niet overal een passend antwoord op heeft. Met dat in het achterhoofd lijkt scenario twee dan ook totaal niet aantrekkelijk. Want waarom zou je in een onzekere situatie stappen als je weet dat scenario 1 ook werkt? Waarom zou je je kwetsbaar opstellen terwijl dat niet hoeft? In scenario 1 leren ze toch ook Engels? Ze halen daar toch ook hun examens? Dit lijkt mij een goede vraag waar volgens mij het volgende goed op aansluit: ontwikkeling is een cruciaal onderdeel van professionaliteit zoals aansluiten bij de doelgroep een cruciaal aspect is van contact maken met diezelfde doelgroep. Gebruik van ICT lijkt hier dus onontkoombaar (leren omgaan met ICT als professionele ontwikkeling en gebruik van ICT in de les als mogelijke aansluiting bij de doelgroep).

Visie en professionaliteit
Zoals ik eerder al aangegeven heb, merk ik dat mijn visie op onderwijs hand in hand gaat met mijn visie over ICT gebruik. Dus nu wil ik aan jou, bloglezer, vragen om na te denken over de volgende dingen: 
 • Wat is jouw visie op onderwijs en leren? 
 • Hoe zorg jij ervoor dat je je ontwikkelt? 
 • Welke plaats zou ICT kunnen hebben in dat geheel? 
Ik hoop dat doordat ik deze vragen stel en deze blog schrijf jij na gaat denken over hoe jij het ziet en zo anderen inspireert, bijvoorbeeld door ook een blog over te schrijven of een presentatie te geven of wat dan ook. Ik ben uitermate benieuwd naar de visies van anderen en hun blik op professionaliteit. Schroom dan ook vooral niet om deze met mij te delen.

Afgelopen vrijdag had ik een bespreking met mijn leidinggevende (Marcel) en Lotte (partner in crime) waarin we ook deze kwestie besproken. Nu ga ik natuurlijk niet vertellen wie wat zei maar ik kan je wel vertellen dat er op een gegeven moment iets gezegd werd als :'Door het gebruik van internet in de les haal je de wereld je lokaal in. Door het niet te gebruiken blijft de wereld buiten het lokaal.' Voila, dat zette me natuurlijk weer aan het denken. Ik ben het ermee eens, door het internet ligt de wereld aan je voeten, zowel positief als negatief. Deze opvatting maakt ook deel uit van een visie. Wil je wel de wereld erbij betrekken? Wil je een wereldburger zijn? Wil je buiten je comfort zone treden? Voor mij is het antwoord op deze vragen veelal 'ja' maar ik kan me ook inbeelden dat het antwoord voor sommigen 'nee' is en dat je visie dan ook anders is en dus je lespraktijken ook.


Ontwikkeling cursisten vs. ontwikkeling docenten
Cursisten gebruiken vaak gedurende de dag digitale toepassingen zoals: Facebook, Twitter, Hyves, Google en Youtube op hun (smart) phone, tablet of laptop. Voor hen is het de normaalste zaak van de wereld, hun leven is verweven met het gebruik van digitale middelen, zij zijn ermee opgegroeid. Dat is in het leven van docenten vaak niet het geval, die zijn mogelijk opgegroeid in andere tijden en hebben de digitalisering minder bewust meegemaakt of het is zelfs helemaal langs hen gegaan.
Er is hier dus sprake van een kloof. Je kunt het een generatie kloof noemen, ik noem het liever een digitale kloof omdat ik denk dat gebruik van ICT niks met leeftijd te maken hoeft te hebben. Als je kijkt naar de ontwikkeling van cursisten en technologie (in onderstaande infographics) dan word snel duidelijk dat dit geen trend is die over waait zodat we over vijf jaar weer met een krijtbord en papier in de weer gaan. Feit is dat de digitale ontwikkelingen van de laatste jaren ons leven permanent veranderd hebben. 
Ik denk dat het cruciaal is om die kloof te dichten omdat de belevingswereld van de cursist steeds meer verweven gaat worden met digitale toepassingen dan dat die nu al is. Op het moment dat de cursist zich digitaal blijft ontwikkelen en de docent niet dan word de kloof steeds groter. Het lijkt dan voor de docent steeds lastiger te worden om aan te sluiten bij de belevingswereld en dus om contact te maken met cursisten, ze uit te dagen in opdrachten en om hun te boeien in de les. 
Om die reden ben ik ervan overtuigd dat diegene die het minst bekwaam is in het gebruik van digitale toepassingen hier het initiatief moet nemen om de ander tegemoet te komen. In vele gevallen is dat de docent. 
Kortom: voor cursisten zijn digitale middelen heel normaal, een dagelijkse gang van zaken. Voor sommige docenten is het iets wat erbij komt of een onbekend fenomeen. Om onderwijs te blijven verbeteren is het zaak die kloof zo snel mogelijk te dichten. 

In onderstaande infographics word duidelijk hoe studenten en/of onderwijs zich ontwikkeld hebben op het gebied van ICT.

Paradigm

'The way you see something, your point of view, frame of reference or belief.'

De vraag die nu bij mij naar boven komt is: 'Hoe kunnen docenten het gebruik van ICT als anders / als positief gaan zien?'. Waar ik dan meteen aan denk is Steven Covey. Hij is de auteur van 'The 7 Habits of Highly Effective People'. Een boek waar ik al mee heb gewerkt op de hotelschool, en wat nu ook weer van pas komt. Het boek is geschreven in de jaren tachtig dus er is een grote kans dat je het al kent. Al dertig jaar geleden geschreven en toch nog relevant, dat is een enorme prestatie van hem.
In plaats van je te vragen dat boek te lezen (wat sowieso wel een aanrader is) kun je even onderstaand filmpje bekijken. In dit filmpje legt Meneer Covey himself uit wat een paradigm (paradigma) is en hoe je met een andere blik ergens naar kunt kijken. Natuurlijk gaat het boek over zo veel meer dan paradigma verschuivingen dus als je je nog een keer op een strand ligt te vervelen...
Wanneer je naar dit filmpje bekijkt, houd dan in je achterhoofd wat het betekent om van analoog naar digitaal te switchen in jouw lespraktijken (en verbaas je over hoe mensen er in de jaren 80 uitzagen).

Ik ben erg benieuwd of er een 'paradigm shift' heeft plaatsgevonden terwijl je dit filmpje keek! Het gebeurde wel bij mij toen ik dit 'verhaal' in ' The 7 Habits of Highly Effective People' las. 


Deze blog in het kort
Kennisnet
Volgens Kennisnet neemt door de juiste inzet van ICT de motivatie van cursisten toe, worden de leerprestaties van cursisten verbeterd en word hun leerproces efficiënter. 
Wie is de bron?
Als de docent niet meer de enige bron van kennis en informatie is kan dit ruimte geven voor een andere aanpak, bijvoorbeeld adaptief onderwijs ; drie basisbehoeften bepalen het pedagogisch klimaat: competentie, autonomie en relatie. 
Visie en professionaliteit
Wat is jouw visie op onderwijs? In hoeverre beinvloedt deze jouw lespraktijken? 
Ontwikkeling cursisten en docenten
De meeste cursisten groeien op met digitale middelen terwijl de meeste docenten niet zo zijn opgegroeid, waardoor er een 'digitale kloof' is ontstaan, die alleen dicht gemaakt kan worden door initiatieven van de docent.  
Paradigm
Hoe je iets bekijkt heeft alles te maken met hoe je iets aanpakt. Hoe kun je de dingen door een andere 'bril'  gaan bekijken?
Tot slot:
Als laatste wil ik graag iedereen die deze blog leest uitnodigen om feedback te geven. Kan je even niks verzinnen, laat dan gewoon even weten wie je bent en wat je ervan vond! Ik ben namelijk erg benieuwd wie onze blog lezers zijn en wat ze/jullie ervan vinden!